• Izrada projekata i elaborata zaštite od požara
 • Izrada projekata sprinkler instalacije
 • Izrada projekata automatske dojave požara
 • Izrada planova zaštite od požara
 • Servisiranje protivpožarnih aparata
 • Servisiranje protivpožarnih aparata
 • Servisiranje sistema za automatsku dojavu i detekciju požara
 • Servisiranje sprinkler sistema
 • Servisiranje automatskih sistema za gašenje požara vodenom maglom
 • Servisiranje automatskih sistema za gašenje požara: Inergenom, FM 200, CO2, NOVEC i dr.
 • Instaliranje sistema za automatsku dojavu i detekciju požara
 • Instaliranje sprinkler sistema
 • Instaliranje sistema za gašenje požara: Inergenom, FM 200, CO2, NOVEC i dr.
 • Zaštita konstrukcija vatootpornim premazima
 • Prodaja opreme za gašenje požara renomiranih regionalnih i svjetskih proizvođača


PUtin

„PUTIN“ d.o.o. Pljevlja, društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, usluge konsaltinga, trgovinu i inženjering, specijalizovano je za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara.


Šta nudimo

PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
Na svim poslovima iz oblasti zaštite od požara, za sve vrste objekata, angažovan je tim stručnjaka
Pročitaj Više
USLUGE KONSALTINGA
Zaštita od požara je jedna od važnijih ako ne i najvažnija faza u izgradnji objekata i izradi tehničke dokumentacije.
Pročitaj Više
SERVIS OPREME I UREĐAJA
U okviru „PUTIN“ D.O.O. posluje savremeno opremljen servis, ovlašćen od strane nadležnih organa
Pročitaj Više
PROJEKTOVANJE I INŽENJERING
Na svim poslovima iz oblasti zaštite od požara, za sve vrste objekata, angažovan je tim stručnjaka
Pročitaj Više
TRGOVINA
U saradnji sa regionalnim i stranim proizvođačima naše društvo nudimo...
Pročitaj Više
REFERENCE
Naši projekti govore za nas...
Pročitaj Više

Direktor:

Snežana Petrović
direktor@putin.me
phone: +382 68 67 00 77

General Menager:

Bojana Sekulić, dip.ing.
bojana@putin.me
sekulicbojana04@yahoo.com
phone: +382 67 21 63 18
+382 68 67 00 77

Projektant:

mr Savo Pejović, dip. ing. ZOP-a
savo@putin.me
+382 68 67 00 77
+381 63 815 30 38

Projektant:

mr Dušan Sekulić, dip. ing. ZOP-a
sekula@putin.me
pvsekula@yahoo.com
+382 69 56 19 97
+382 68 67 00 77

D.O.O. „PUTIN“, ul. Bokokotorska 7, Komini, Pljevlja, Crna Gora
NLB Montenegro banka: 530-16392-16 PIB: 02751569

Office:

office@putin.me
+382 68 67 00 77

Servis:

servis@putin.me
phone:+382 68 67 00 77
phone:+382 67 21 63 18